Adam Roman

Adiunkt w Instytucie Informatyki UJ, wieloletni trener i wykładowca przedmiotów związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego obszar zainteresowań naukowych to m.in. techniki projektowania efektywnych testów, metryki i modele jakości oprogramowania, testowanie mutacyjne, doskonalenie procesu testowego. Certyfikowany inżynier jakości oprogramowania (ASQ CSQE) oraz tester (ISTQB – Full Advanced Level). Autor monografii “Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN, 2015), która zdobyła główną nagrodę PTI w konkursie na Najlepsze Polskie Książki Informatyczne roku 2016.

Narzędzia metodologiczne w pracy testeraplTestWarez 2016
Prezentacja omawia dwanaście użytecznych reguł metodologicznych. Część z nich związana jest bezpośrednio z pracą testera bądź kierownika testów, część jest bardziej ogólna, ale w szczególności – i to pokażę podczas prezentacji – może mie zastosowanie w inżynierii jakości. Znajomość tych reguł pozwala na efektywniejszą i bardziej świadomą pracę oraz rozwój osobisty testera. Poziom prezentacji jest…więcej

Testy dwóch róż – czyli Lancasterowie i Yorkowie poznają psychologię testowaniaplTestWarez 2015
Wystąpienie złożone będzie z 3 zasadniczych części. W części pierwszej omówię kilka mechanizmów psychologicznych o  niezwykle silnych implikacjach praktycznych dla pracy testerów. Pokażę z jakich zasad psychologicznych (!) wynika efektywność formalnych technik projektowania testów. Postaram się również uzasadnić empirycznie, dlaczego tak ważne jest porozumiewanie się z klientem w języku biznesu. Zobaczymy również dlaczego jedną z…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+