Lepsze testy – ćwiczenia praktyczne

Prelegent: Tomasz Wierzchowski i Daniel Dec

Zainspirowani zeszłorocznym wystąpieniem Bartka Szulca na Quality Excites chcielibyśmy pociągnąć temat ‚Lepszych testów’ i razem z uczestnikami warsztatów zastanowić się głębiej nad testami automatycznymi. Na początku warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z pewną implementacją testów. Następnie, wspólnie pomyśleć co jest dobrze rozwiązane, a co sprawia największe problemy. W końcu w praktycznych ćwiczeniach poprawić je oraz przedyskutować rozwiązania. Zaprezentowane problemy i techniki będą opierać się o xUnit test patterns oraz nasze doświadczenie zdobyte w różnych projektach. Uwaga – to nie są warsztaty z Selenium;), Poziom trudności warsztatów określamy na średnio-zaawansowany, ponieważ ćwiczenia wymagają znajomości podstaw programowania (solucja testów w C#).

TwitterFacebookLinkedInGoogle+