Pomiędzy wizją a realizacją, czyli jak znaleźć błędy przed implementacją

Prelegent: Bartosz Szulc i Marek Piwnicki

Czy chciałbyś się dowiedzieć jak wygląda praca inżyniera jakości w firmie Atlassian? W jaki sposób udaje nam się znaleźć większość błędów we wczesnym etapie? Jak pomagają nam w tym karty?

Przewidywanie problemów i ich adresowanie jeszcze przed pojawieniem się pierwszej linii kodu to jeden z naszych kluczowych obowiązków. Pomaga nam w tym Feature Kickoff. Jest to ćwiczenie pozwalające zrozumieć głębię problemu oraz kryjące się za nim ryzyka. Uświadamia błędy poznawcze, niejasności i niewiadome, które podczas implementacji przeradzają się w defekty.

Zagramy w grę. Posiłkując się specjalnie stworzoną talią kart przejdziesz przez trzy techniki pozwalające sformułować i zadać TE właściwe pytania. Interogatywy, dekompozycja i heurystyki pomogą Ci dogłębnie przeanalizować przyszłą funkcjonalność. Spojrzysz na nią z różnych perspektyw oraz na różnych płaszczyznach.

TwitterFacebookLinkedInGoogle+