Testing

Planuj - Działaj - Reaguj - zarządzanie zmianą w testowaniu oprogramowania.

14.10.2021
 
16:50
 - 
17:25

O prelekcji

W dzisiejszym świecie, niezależnie od tego czy mówimy o środowisku naturalnym czy pracy, ciągła zmiana jest faktem. A zmiany mogą być trudne do przyswojenia i zarządzania. 

Jak więc je ogarnąć i kontrolować? Nie bez powodu mamy coś, co nazywamy Change Management - Zarządzanie zmianą, czyli cały obszar poświęcony przygotowaniu, wspieraniu i pomocy w zmianach. Zazwyczaj stosowane na poziomie organizacji, ale z mojego doświadczenia wiem, że to podejście może być stosowane wszędzie. Jak zatem zarządzanie zmianą może wspierać testowanie? Każda zmiana zaczyna się od sposobu myślenia. Niezależnie od tego, czy jest to zmiana używanego narzędzia, czy metodyki. 

Bazując na moim doświadczeniu, chciałbym opowiedzieć pewną historię. Jak, przy wsparciu Zarządzania Zmianą, mój zespół przystosował się do nowych sposobów pracy i zaczął używać lepszych, bardziej odpowiednich narzędzi. Podejścia i techniki, które nam pomogły, to między innymi Cykl Deminga i model ADKAR. I wierzę, że z pewnymi modyfikacjami mogą być one również wykorzystywane przez innych.

Add to Calendar
Jesteś gotowy?

Zostań prelegentem na TestWarez!